Kontakt

Soft-Tech, s.r.o.


Firemné údaje

Hrnčiarska 1620/41
091 01 Stropkov

IČO: 45917272
DIČ: 2023153726
IČ DPH: SK2023153726

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 23780/P

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok - 8:00 - 15:30

Odberné miesto

Hrnčiarska 1620/41
091 01 Stropkov

Bankové spojenie

Peňažný ústav: VÚB
Č. účtu: 2897926658/0200
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

Kontaktné osoby

Konateľ spoločnosti a manažér obchodu

Ing. Marek Kasarda
Tel.: 02 772 770 60
E-mail: ceo@soft-tech.sk

Objednávky a fakturácia

Tel.: 02 772 770 60
E-mail: objednavky@soft-tech.sk

Zodpovedná osoba (GDPR)

Tel.: 02 772 770 60
E-mail: obchod@soft-tech.sk

Technická podpora a reklamácie

Tel.: 02 772 770 60
E-mail: obchod@soft-tech.sk

Orgán a dozor dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

SOI

Kontaktný formulár

:
:
:
: